piątek, 17 lutego 2012
NPE


Trudno nie skojarzyć (chodzi o wpis "Co ma wspólnego Microsoft z produkcją nadludzi?"), iż włączenie się światowych koncernów w proces eugeniki, jak w przypadku Microsoftu, stanowi fragment większej całości, coś jakby, którą możnaby nazwać Globalnym Programem Eugeniki. Jego celem miałoby być stworzenie nowego człowieka. Przypomnę, że Microsoft zakupił od Mercka eugeniczną technologię, mającą pomóc „zredukować populację ludności na świecie” o 10-15%.
Niezależnie od tego funkcjonuje u nas, jak to określa Stanisław Michalkiewicz, Narodowy Program Eutanazji, którego elementami są: wydłużenie wieku emerytalnego i ceny leków przy jednoczesnym obniżaniu wysokości emerytur z jednoczesną próbą przejęcia przez banki praw własności do nieruchomości pod pretekstem dopłaty do emerytur oraz Narodowy Program Depopulacji propagujący aborcję jako nową świecką tradycję.
Próba tworzenia "nowego człowieka" przy jednoczesnej likwidacji elementów społecznie zbędnych i mniej wartościowych, nie jest niczym nowym. Historycznie próbowali tego komuniści i faszyści z wiadomym skutkiem, ale co ważniejsze, jest to także wyzwanie rzucone Stwórcy. Coś podobnego, ale na dużo mniejszą skalę zostało opisane w Starym Testamencie, kiedy to ludzkość, podobnie jak teraz, powodowana pychą, starała się dosięgnąć Boga budując odpowiedniej wielkości wieżę.
 

czwartek, 09 lutego 2012
Co ma wspólnego Microsoft z produkcją nadludzi?

Microsoft kupuje od Mercka eugeniczną technologię, przez co staje się partnerem największego na świecie producenta eugenickiej technologii – ostrzega Mike Adams w „Microsoft buys eugenics technology from Merck, becomes drug development partner with top global vaccine. manufacturer”, który ukazał się 2 lutego na Natural News. „Tym samym, jeśli kupicie jakikolwiek produkt Microsoftu, wspieracie przemysł farmaceutyczny i jego globalny program 'ulepszającyh' szczepień.”

To nowa rzeczywistość: największa na świecie spółka softwarowa zarazem jest największym światowym sprzedawcą szczepionek. W 2009 r. bowiem Microsoft kupił znaczną część technologii od Merck'a specyfików, które – jak powiedział Bill Gates, mogą pomóc „zredukować populację ludności na świecie” o 10-15% (www.naturalnews.com...). Technologie te mogą ponadto być użyteczne w rozwoju eugenicznych szczepionek i leków powodujących bezpłodność konkretnych ras i narodowości.

Jedna z doświadczalnych technologii szczepionek mających oddziaływać na geny zakupiona przez Microsoft pochodziła z firmy Rosetta Biosciences, która wcześniej była własnością Merck. Badano wzajemne oddziaływanie genów na siebie a także jaki wpływ mają na nie peptydy i metaboliki.

Na swojej internetowej stronie (www.rosettabio.com) Rosetta Biosoftware oświadcza: „Umowa z Mictrosoftem pozwala włączyć genetyczne, genomiczne, metaboliczne i proteinowe softwarowe dane do Microsoft Amalgam Life Science /.../ w celu poprawy wyszukiwania w innych językach.”

Rupert Vessey – vice prezydent Merck mówi: „Cieszymy się współpracą z Microsoftem licząc na dalszy rozwój nowych bioinformatycznych rozwiązań /.../” Wyraz „bioinformatyk” oznaczać może jedno: zastosowanie informatyki w celu zmiany struktury DNA.

Adams zauważa, że protoplastą badań eugenicznych (eugenika=polepszenie rasy) był Adolf Hitler, a po nim dzieło kontynuowali amerykańscy poplecznicy z FDA. Ich celem jest selekcja ludzkiej populacji poprzez eliminację złych, małych i nieciekawych, krótko mówiąc: mniej wartościowych ludzi i wytworzenie „master race“ - rasy nadludzi.

Również światowe uniwersytety uczą studentów, że ludzkość jest złem, zagrożeniem dla życia poprzez emisję „gazów cieplarnianych”, dlatego eliminacja ludzi jest korzystna dla planety.

Po likwidacji nadwyżki ludzkiej należy zastosować mechanizm a self-replicating gene-targeted bioweapon (samo rozmnażająca się bio-broń na geny). Zakupiona przez Mikrosoft Amalga Life Science technologia pozwala pracować nad rozwojem takiej właśnie broni, ale co do rezultatów – te owiane są tajemnicą

Niedawno media doniosły, że rząd USA finansuje tajne badania nad bronią biologiczną, a konkretnie, wytworzenie super-śmiertelnego wirusa grypy, zdolnego zabić co najmniej 15% populacji. „Uczeni postanowili zawiesić na 60 dni badania nad zmodyfikowaną powietrzną ptasią grypą, gdyż okazała się być silnie zaraźliwą wśród ssaków. Badacze uważają, że ich badania mogą przynieść pożytek dla ogółu i przyjmują do wiadomości obawy niektórych rządów i in. organizacji, że genetycznie modyfikowane wirusy mogą wydostać się z laboratoriów i zainfekować ludzi. (www.philly.com...) Być może to równie dobry sposób niż propagowanie używania szczepionek na redukcję światowej populacji jak

Dlatego pomyślcie o tym – apeluje na zakończenie Adams – gdy będziecie kupować jakikolwiek produkt Microsfotu. Bo w ten sposób pomagacie finansować – jak by na to nie patrzeć - globalną agencję eugeniczną, której ostatecznym celem jest likwidację znacznej części rasy ludzkiej.

 O autorze
Tagi