poniedziałek, 14 grudnia 2009
koniec mitu genetyki?

Śmierć dogmatu (Fragment książki Dawsona Churcha Epigenetyczna medycyna)

Dawson Church badacz energetycznej medycyny mieszkający od 1977 r. w USA, autor książek i publikacji dotyczących medycyny naturalnej.

Idea, że geny zawierają nasze charakterystyczne cechy jest znana jako centralny dogmat rozwinięty przez Francisa Crike'a w artykule opublikowanym w piśmie Natura w latach 50.tych. Pełna nazwa brzmiała: „Centralny dogmat biologii molekularnej”, choć przez dziesiątki lat naukowcy odsłaniali wiele faktów niepasujących do tego dogmatu. Wyniki tych eksperymentów wykazały interakcje bardziej kompleksowe niż mógłby je wyjaśnić zwykły genetyczny determinizm. Jednym z wielu problemów był fakt, iż ilość genów w chromosomie człowieka nie może zawierać wszystkich informacji niezbędnych do „wytworzenia” ciała ludzkiego, czy tak złożonego organu jak mózg.

Początkowo Projekt Ludzkiego Genomu koncentrował się na katalogowaniu wszystkich ludzkich genów. Na początku lat 90.tych pierwsi badacze liczyli na odkrycie co najmniej 120 tysięcy, niezbędnych – według projektu – do kodyfikacji wszystkich cech tak skomplikowanego organizmu jak człowiek. Nasz organizm produkuje z grubsza 100 tys. białek do budowy komórek w tak ścisłej koordynacji, żeby utrzymać procesy życiowe. Wstępna hipoteza zakładała istnienie jednego genu posiadającego plan produkcji tychże białek oraz dalszych 20 tys. genów regulacyjnych. Ale w miarę postępu badań redukowano zakładana ilość genów. W końcowej katalogizacji okazało się, iż ludzki genom zawiera 23 688 genów. Z oczekiwanej orkiestry symfonicznej pozostał zaledwie kwartet smyczkowy. Zrodziło to następujące pytania: jeżeli wszystkie informacje niezbędne przy konstrukcji i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, lub tylko jednego wielkiego organu jakim jest mózg, nie są zawarte w genach, to skąd pochodzą? I kto kieruje kompleksem wielości systemów poszczególnych organów? Cel badań przesunął się z katalogowania genów na mechanizm ich funkcjonowania w kontekście całego organizmu.

Niedostatek genów z informacjami dostatecznymi do utworzenia i funkcjonowania ciała jest jednym ze słabych punktów Centralnego dogmatu. Innym jest możliwość aktywacji i dezaktywacji genów z wnętrza i zewnętrznego środowiska ciała. Na naszych „twardych dyskach” może być obecna masa informacji, ale w konkretnej chwili używana może być tylko część. Jedną z przyczyn mający wpływ na to, które geny są aktywne jest nasze doświadczenie coś co nie pasuje do doktryny determinizmu genetycznego.

Jednak nasze doświadczenie to zaledwie jedną stroną medalu. Nasze czyny i doświadczenia, którym przypisujemy konkretne znaczenie są tak samo ważne jak akty uwarunkowane genetycznie. Odkrywamy, że geny tańczą z naszą świadomością. Nauka odkrywa, że mieszkanka genów w naszych chromosomach zależny od subiektywnego doświadczenia.

Emocje i zachowania modelują mózg a równolegle stymulują neuronowych szlaków mogących wzmacniać stare szlaki lub wytwarzać nowe, tak jak rozszerzają się drogi przy zwiększonym ruchu, tak przy znacznym zwiększeniu myślenia lub określonego treningu, rośnie ilość neuronów niezbędnych do opracowania tychże informacji.

Sposobem takim samym jak ten, zwiększający muskulaturę ćwiczeniami fizycznymi, zwiększa się rozmiar związków neuronowych gdy tylko są częściej używane

W końcu także nasze myśli zwiększają jakość naszej wiedzy oraz nurt informacji wzdłuż ścieżek neuronowych. „Można rzec, iż wielkość jest stale modulowana kompleksowym i dynamicznym polem molekuł-gońców, które nieustannie czytają, przegrupowują i syntetyzują sieć neuronów w schematach stałych zmian.” Ściślej mówiąc, wiara staje się biologią naszych hormonalnych, genetycznych i elektromagnetycznych systemów oraz wszystkich interakcji z nich wypływających.

niedziela, 13 grudnia 2009

W związku z całym tym klangorem woków szczepionek przeciw grypie, warto zwrócić uwagę na dwa teksty na ten temat.
<style type="text/css"> </style>

Szczepionka jest bardziej niebezpiecznaniż sama grypa – pisze dr Russell Blaylock ( VaccineMay Be More Dangerous Than Swine Flu 7.czerwca na serwerzenewsmax.com).

Na wiosnę w Meksyku na świńska grypęzachorowało 4910 osób a zmarło 85. Wbrew wizjom masowych śmierciwirus objawiał się lekkim osłabieniem, tak jak co roku gdynadchodzi okres grypowy. Na całym świecie (do czerwca przyp. MM)zmarło 311 osób a zachorowało 70893., ale reakcja państw byłanieproporcjonalnie większa. Warto nadmienić, że media wraz zinstytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę zdrowia lansuje tezę, żena grypę rocznie umrzeć ma 36 tys. osób. W rzeczywistości okazałosię to nieprawda, a zmarło ok. 300 osób na całym świecie.

Nie wiadomo skąd biorą się genywirusa. Analiza wskazała, że geny wirusa H1N1 pochodzą z wirusagrypy z 1918 r., stąd podejrzenie, że powstał w laboratorium.

Rozpoczął się wyścig producentówszczepionki o pierwszeństwo na rynku. Głowni zawodnicy to: BaxterPharmaceuticals i Novartis Pharmaceuticals. Obydwie mają umowy z VHOdotyczące produkcji szczepionek w przypadku pandemii. Szczepionkapn. Celvapan firmy Baxter została szybko zatwierdzona

Baxter powiązana była z dwomaskandalami. Pierwszy wybuchł w 2006 r. gdy okazało się, żekomponenty innej szczepionki skażone zostały wirusem HIV, ale zanimsprawa nabrała rozgłosu zaszczepiono nią dziesiątki tysięcyludzi. Drugi z kolei, niedawny, gdy okazało się, że szczepionkaprzeciwko tradycyjnej grypie skażona była wirusem ptasiej grypy. Naszczęście wirus wykryli pracownicy laboratorium czeskiego, którzyjako jedyni rzetelnie podeszli do sprawy. Z tych to przyczyn VHOwypowiedziała Baxterowi umowę o produkcję szczepionki w przypadkupandemii.

Wszystko więc wskazuje, że nowąszczepionkę produkować będzie firma Novartis Pharmaceuticals.Trochę wieje grozą gdyż jak się okazało, a co autorka dośćszczegółowo wyjaśnia w oryginale, a co pomijam aby błędnymtłumaczeniem nie wprowadzić w błąd, niektóre składniki tejszczepionki (adjuvant MF59), produkowane przez firmę ChironPharmaceutical Company, która zjednoczyła się z Novartisem, mająnegatywny wpływ na system immunologiczny, choroby reumatologiczne,sklerozę i in. Doświadczenia na na zwierzętach wykazały dużąśmiertelność. Zaszczepienie 14 królików doświadczalnychzakończyło się śmiercią 13.

Autor przejrzał wyniki badań dot.adjuwantów i odkrył coś ciekawego. Z jednaj strony badania naludziach nie wykazały niebezpieczeństwa ze strony MF 59, alewystarczyło przyjrzeć się autorom tych badań aby zauważyć, żefinansowani byli przez Novartis Pharmaceutical. Z kolei inne badaniaprowadzone w niezależnych laboratoriach wykazały związek MF-59 zuszkodzeniami systemu immunologicznego/.

Wcześniej wykazana została zależnośćpomiędzy MF 59 a syndromem wojny w Zatoce. Sekretarz ds. weteranów Anthony Principi w sierpniu 1991 r. przyznał, że żołnierzeotrzymywali szczepionki przeciwko antraxowi co zwiększyłoprawdopodobieństwo wystąpienia amyotrophic lateral sclerosis(ALS), zwane też chorobą Lou Gehrig, o 200%. Żołnierze mielirównież szereg chorób jak polyarteritis nodosa, lupus,transverse myelitis, endocarditis, optic neuritis iglomerulonephritis

Ponieważ adjuwant ten może wywoływaćreakcje niepożądane, np. doprowadzić do stanu, gdy systemimmunologiczny organizmu nie rozróżni wewnętrznych od zewnętrznejinfekcji, istnieje niebezpieczeństwo wydłużenia („prolongaty”)aktywacji immunologicznych komórek mózgowych zwanych microglia(pierwsze i głowne fazy obrony immunologicznej w ośrodkowymukładzie nerwowym). Badania wykazały związek pomiędzy tegorodzaju „wydłużoną aktywacją” a takimi schorzeniami jakskleroza, Alzheimer, Parkinson, amyotrophic lateral sclerosis(ALS), itd.

Wykazano także, że aktywacja systemuimmunologicznego wywołana szczepieniem jednocześnie szybko aktywujemicroglia i długotrwający obrzęk mózgu.

Większość ludzi, ale też i lekarzyordynujący szczepionki nie wie, że badania prowadzone przezfarmaceutyczne giganty, prowadzi obserwacje pacjentów do 2 tygodnipo szczepieniu, tymczasem opisany wyżej typ reakcji może pojawićsię miesiąc, a nawet rok później.

Oczywiste jest, że firmy te wewspółpracy z WHO osiągają miliardowe zyski. Novartis, producentnowej szczepionki niedawno ogłosił, że nie będzie dostarczać jejkrajom trzeciego świata za darmo. Płacić muszą wszyscy.

Trzeba sobie uświadomić, że jaktylko choćby jedna substancja dostanie się do ciała poprzezzaszczepienie, nie można już zrobić nic, co by chroniło –przynajmniej w ramach medycyny konwencjonalnej. Prowadzi to dodożywotnich problemów zdrowotnych i przedwczesnej śmierci.

Istnieje wielebezpieczniejszych sposobów uchronienia się przed grypą, jak np.większe dawki witaminy C i D3 czy inne suplementy wzmacniająceodporność organizmu i utrzymania zdrowia.

Bioterroryzm.Oskarżona WHO

Austriackadziennikarka Jane Burgermeisterostrzega świat przed prawdopodobnym ludobójstwem jakie miałyby sięorganizacje międzynarodowe: ONZ i WHO oraz innym organizacjom,przeciwko którym złożyła doniesienie do FBI. Na celownikuznalazły się też producent szczepionki przeciw grypie Baxter AGi austriacka spółka Avir Green Hills Biotechnology.

Oskarżenie zarzuca naruszenie prawaUSA przez to, że na ich terenie działa grupa kierowana przez międzynarodowych bankierów, zarządzających urzędem rezerwfederalnych i wymienionych wyżej instytucji, a których celem jestmasowe ludobójstwo przez użycie wirusa świńskiej grypy. W grupieznajdują się przedstawiciele najwyższych władz USA. Wskazała, żeaustriackie laboratorium firmy Baxter, jedne z najbezpieczniejszychna świecie, nie dotrzymało podstawowych środków ostrożności wprzypadku 72 kg patogenu sklasyfikowanego jako broń biologiczne, cowięcej, w niejasnych okolicznościach doszło do jego zmieszania zezwykłym wirusem grypy. Testowane nową szczepionką fretkiwyzdychały i nie przeprowadzono żadnych prób wyjaśnienia. Nakrótko do laboratorium wszedł weterynarz, który niczego złego niestwierdził. Tak w każdym razie mówił indagowany na tęokoliczność minister zdrowia AloisStoger.

WedługBurgermeister wypuszczenie wirusa było pierwszym krokiem doogłoszenia przez WHO 6 stopnia pandemii, spisała listę przepisówdających możliwość, w przypadku pandemii, na przejęcie kontrolinad USA przez ONZ i WHO. Tymczasem wszystko, co powstało na bazie„świńskiej grypy” zasadza się na kłamstwie. Nie istniejeżaden naturalny wirus ptasiej czy świńskiej grypy. Wirusy tepowstały w laboratoriach przy finansowej pomocy WHO i innychorganizacji rządowych i celowo wypuszczone na wolność. Celem jestwywołanie paniki, co umożliwi wprowadzenie przymusowych szczepień.

Wirusyptasiej i świńskiej grypy nie są bardziej śmiertelne niż zwykłejale nie wiadomo, jakie skutki uboczne przyniosą obowiązkoweszczepionki, czy nie będą skażone – jak podejrzewa Burgermeister. Jako przykład podaje Polskę, gdzie w 2008 r.szczepionka ptasiej grypy spółki Novartis (zajmująca się takżeprodukcja broni biologicznej) zabiła 21 bezdomnych.

Oile powyższe twierdzenia , mimo, iż mieszczą się w granicachlogiki i zdrowego rozsądku, budzić mogą niedowierzanie, to jużpewne jest, że sojusz międzynarodowych koncernów farmaceutycznychz państwowymi organami władzy, stanowi poważne niebezpieczeństwo.Zwłaszcza, że tak zwane mainstreamowe media znajdujące się podfinansową kontrola koncernów w najlepszym przypadku nie zauważająproblemu, w gorszym – szerzą dezinformacje. Co jednak ważniejsze,sam fakt wprowadzenia przymusu szczepień będzie milowym krokiem nadrodze do likwidacji wolności ludzkich. Jeśli uda się to w USA, touda się wszędzie. W skrajnych przypadkach będzie można likwidowaćniewygodne jednostki lub całe grupy, a nawet narody „naturalnym”wirusem grypy lub jakiejkolwiek innej choroby.

Nie wiadomo w granicach jakiej logiki porusza się nasz rząd, ale najwyraźniej zabrakło mu pieniędzy na szczepionki.

1 ... 16
 
O autorze
Tagi